İblis Melek Mi, Cin Mi?

İblis Melek Mi, Cin Mi?

(Büyütmek için lütfen görselin üzerine tıklayınız).

“Hani, biz meleklere ‘Âdem için secde edin’ demiştik de İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi…” (Kehf [18] 50).

Bu ayet, İblis’in cinlerden olduğunu açıkça göstermektedir. İblis, melek olamaz. Çünkü Kur’an, meleklerin Allah’a isyan etmeyen, kibirlenmeyen, O’nun emrinin dışına çıkmayan, makamları sabit varlıklar olduklarını belirtir (Nahl [16] 50; Enbiya [21] 19-20, 27; Saffat [37] 164; Tahrim [66] 6).

“O vakit biz meleklere, ‘Âdem için secde edin’ demiştik de İblis dışında tümü secde etmişti. İblis yan çizmiş, kibre sapmış ve nankörlerden olmuştu.” (Bakara [2] 34).

Fakat bu ayet nedeniyle İblis’in melek olduğu zannedilmiş, hatta ona meleklerin hocası lakabı bile verilmiştir. Oysaki Arapçada bir seslenmede büyük çoğunluk kimden oluşuyorsa, seslenme de ona göre şekillenir. Dolayısıyla meleklere seslenilen o ortamda büyük çoğunluk meleklerden oluştuğu için, içinde azınlık olarak İblis’in ya da cinlerin de bulunmasına engel bir durum yoktur. Yani, ‘Biz meleklere demiştik sözü,’ aynı anlamda bir kısım cinleri de içerir. Zaten A’raf [7] 12’ye göre secde emri, İblis için de dile getirilmiş bir emirdir. Dolayısıyla İblis, melek değil, cinlerdendir. (Prof.Dr. Mehmet Okuyan).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir