Çocuklar Evlendirilemez!

Küçük yaştaki çocuklar evlendirilemezler. Evlenme için buluğ çağına ulaşmak yetmez, reşit olmak da gerekir. Rüşt yaşı bölgelere göre değişebileceğinden farklı yaş uygulamaları olabilir. 

Allah Teala Nisa suresinin 6. ayetinde şöyle buyurmuştur:

“Yetimleri, evlenme çağına gelene kadar deneyin; onlarda olgunlaşma/rüşd görürseniz mallarını kendilerine verin; büyüyecekler de geri alacaklar diye onları israf ederek ve tez elden yemeyin. Zengin olan, iffetli olmaya çalışsın, yoksul olan uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman, yanlarında şahit bulundurun. Hesap sormak için Allah yeter.”

Ayrıca Nisa Suresinin 2. ve 3. ayetlerini bu ayetle birlikte değerlendirebilecek bilgiye sahip olan kişiler evlilik için reşit olmanın da şart olduğunu görürler.

Bu ayete göre dinimizde evlilik çağı denen yaş “rüşd çağı”dır. Rüşd çağı ise kişinin ergenlik çağına adım atması ile başlayan ancak herkes için değişiklik arz edebilen bir dönemdir. Mesela A şahsı ergenlik çağı ile birlikte aynı zamanda rüşd çağına girmiş olabilir. B şahsı ise ergenlik dönemi üzerinden bir kaç yıl geçtiği halde rüşd çağına girmemiş olabilir. Buna yani kişinin evlilik çağına girmiş olup olmadığına karar verecek olanlar da kişinin ailesi yani velisidir. Bu yüzden dinimiz velisiz olarak nikâh kıyılamayacağını bildirmiş, bu şekildeki nikâhları geçersiz saymıştır.

Yine Nisa Suresi 24. ayete göre evlenilecek kadınlara mehir verilmesi gereklidir. Ancak Nisa 6. ayete göre ise bir kişiye malın teslim edilmesi için malını çekip çevirebileceği olgunluk (rüşd) çağına gelmesi şarttır. O halde henüz bu çağa ulaşmamış kızlara mehir vermekten dolayısıyla onların evlendirilmesinden söz edilebilr mi?

Nisa Suresi 24. ayete göre evlenecek kişilerde namuslu yaşama ve zinadan kaçınma şartı aranmalıdır. Peki bir çocuk için bu şartların varlığından veya yokluğundan nasıl bahsedilebilir?

Maide Suresi 5. ayetine göre mü’minlere helal olan kadınlarda iffetli olma şartı bulunmalı ve kendilerine mehir verilmelidir. Çocuk yaştaki bir insanın iffetli olup olmamasından ve bu kişinin mehir almasından nasıl bahsedilebilir? Hepsinden de öte henüz buluğa ermemiş bir kız çocuğunun mümin olup olmamasından bahsedilebilir mi? Bu ayetler varken Kur’an’da çocukların evlendirilmesinin varlığından söz edilebilir mi?

Nur Suresi 3. ayete göre evlenecek kadın ve erkekte olmazsa olmaz şartlardan biri de zina etmemiş olmalarıdır. Bir çocuk zina etme eyleminin konusu olabilir mi?

Tüm bu ayetler varken ve kadınların adet düzensizliği veya hiç adet görmeme durumları da (Amenore)  biyolojik olarak son derece doğalken Talak Suresi’nin 4. ayetindeki adet görmeyenler ifadesi nasıl olur da “henüz adet görmemiş olan (kız çocukları)” olarak anlaşılabilir? Bu kadar ayete rağmen bu ayet nasıl olur da küçücük çocukların evlendirilmesinin Kur’an’daki delili sayılabilir?

Kaynak: http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/kiz-cocugunun-evlendirilme-yasi-minimum-kac-olabilir.html
Fotoağraf Kaynağı: http://s.ngm.com/2011/06/child-brides/img/yemeni-child-brides-husbands-615.jpg

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir