Ölmüş Birisinden Bir Şey İsteyemeyiz!

Ölmüş Birisinden Bir Şey İsteyemeyiz! 

Allah dururken, Kıyamet Günü’ne kadar (duaya) karşılık veremeyecek kimselere, dahası kendisine dua edildiğinin dahi farkında olmayan kimselere yalvarıp yakarandan daha şaşkın ve sapkın biri olabilir mi?(Ahkaf suresi [46] 5. ayet)

Ayetteki Arapçasındaki men مَنْ edatı meallerin çoğunda “şeylere, putlara, nesnelere” diye çevrilmiştir.  Oysaki men, akıllı, sorumlu varlıklar için kullanılır. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir