Hz. Muhammed’in Her Sözü Vahiy Midir?

Hz. Muhammed’in Her Sözü Vahiy Midir?

  Denilir ki Hz. Muhammed hiç hevasından konuşmaz. O her ne konuşuyorsa vahiydir (vahy-i gayri metlüv). Madem iddia edildiği gibi Hz. Muhammed’in her söylediği vahiy idiyse o zaman niye böyle ayetlerle uyarıldı: “Ey Nebi! Eşlerinin gönlünü kazanmak için Allah’ın sana helal kıldığı bir şeyi neden kendine haram kılıyorsun?” (Tahrim [66] 1). “… Allah seni affetsin. Doğrular sana belli olup yalancıları bilmeden önce, niçin onlara izin verdin?” (Tövbe [66] 43). “…Günahın için mağfiret dile…” (Mü’min [40] 55). Yine yönetim işlerinde Mü’minlerle istişare emri verilen bir kişinin her sözünün vahiy olduğundan söz edilebilir mi? (Al-i İmran [3] 159).
Vahy-i gayri metlüv için ‘o hevasından konuşmaz’ ayeti delil getirilir. Oysaki bu ayetin bağlamına bakıldığında bunun Rasulullah’ın insan olarak kendi söyedikleri değil, ona vahiy olarak Cebrail’in öğrettikleridir. Yani bu anlatılanlar ilk vahyin gelişidir:
“Peyderpey indiği zaman vahye yemin olsun. Arkadaşınız sapmadı, şaşırmadı. O, kendi hevasından konuşmaz. O, kendisinine indirilen bir vahiyden ibarettir. Onları ona melekeleri son derece güçlü olan (Cebrail) öğretti. O yüksek ufuktayken belirmişti. Sonra yaklaşmış sarkmıştı . İkisinin arasındaki mesafe iki yay kadardı. O arada Allahın kuluna vahyetmesini istediği şeyi o da geldi vahyetti.” (Necm [53] 1-7).


Not: Bu konu için Kur’an’daki nebi ve rasul ayrımı da unutulmamalıdır (Bkz. Zeki Bayraktar, Kur’an ve Sünnet Ama Hangi Sünnet?).

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir