Hızır Sizi Çarpmasın, Dikkat!

Dikkat! Hızır Sizi Çarpmasın! 

* Hızır (Hıdır) yeşil adam, bastığı yeri yeşerten kişi demektir. Kur’an’da Hızır geçmez. İbn Kayyim el-Cevziyye Hızır’ın hayatına dair nakledilmiş hadislerin hepsinin uydurma olduğunu ifade etmiştir. Hızır efsanesi bizlere eski dinlerden, halk hikâyelerinden miras kalmıştır. Hızır menkıbesi, Yahudilikteki İlyas ve Hristiyanlıktaki Aziz George/Circîs hikayeleriyle benzerlik gösterir (Prof.Dr. İlyas Çelebi, “Hızır,” Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. XVII, s. 407).
* Kehf suresinde Hz. Musa’nın yanında arkadaşlık eden ve “kullarımdan bir kul” diye tarif edilen kişi insan değil melektir. Zaten kul kelimesi melekler için de kullanılır (Enbiya [21] 26; Zuhruf [43] 19). O melek de gaybı bilmiyordu. Çünkü kıssanın sonunda şöyle dedi: “Bütün bunları ben kendiliğimden yapmadım, ben de bilmiyorum.” Bunlar Allah’ın ona verdiği emirlerdi.
* Hızır’la ilgili olarak şunlar iddia edilir: ‘Kul kalmayınca darda, Hızır yetişmez.’ ‘Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil.’ ‘Sıkıştın mı yalvar Hızır’a!’ ‘Hızır her yerde hâzır ve nâzırdır.’ Bu özelliklere sadece Allah sahiptir! Hızır’ın ab-ı hayat suyundan içtiği için hala hayatta olduğu ve kıyamete kadar da yaşayacağı inanışı, “Biz senden önce kimseye kalıcı bir ömür vermedik” (Enbiya [21] 34) ayetine aykırıdır.
Dolayısıyla Hızır ile ilgili böyle sakıncalı ve şirk dolu inanışlardan uzak durmak gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir