Kur’an’a, Hz. Muhammed’e Karşı Yapılan Saygısızlık ve Hakaretlere Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır?

Kur’an’a, Hz. Muhammed’e Karşı Yapılan Saygısızlık ve Hakaretlere Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır? 

Kur’an ile Hz. Muhammed’e saygısızlık ve hakaret eskiden de vardı, gelecekte de olacaktır. Bu saygısızlıklar İslam’ın değerini düşüremezler. Kur’an yapılan saygısızlıklara karşı tavrımızın nasıl olması gerektiğini bize öğretmektedir. Unutulmamalıdır ki bunun dışında verilen tepki ve davranışlar, özellikle de şiddet eylemleri, Kur’an’ın onaylamadığı tutumlar olacaktır:
“Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayınız; yoksa siz de onlar gibi olursunuz.” (Nisa [4] 140. Ayrıca bkz. Enam [6] 68; Hicr [15] 95).
“Sen affetme yolunu tut; iyi olanı emret; bilgisiz kalmayı seçenleri kendi hallerine bırak.” (Araf [7] 199).
“Rahman’ın has kulları yeryüzünde vakarla yürürler. Cahil kimseler onlara laf attığında, “Selam” derler.” (Furkan [25] 63).
“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen, en iyi olanla karşılık ver! Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kişi sanki candan bir dostmuş gibi olur.” (Fussilet [41] 34).
“… Yemin olsun ki, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden de şirke batanlardan da incitici çok şey işiteceksiniz. Ama sabreder, korunursanız; işte bunlar, yapmağa değer işlerdendir.” (Al-i İmran [3] 186).
“Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücâdele et!” (Nahl [16] 125).
(Enfal [8] 39; Bakara [2] 193 ayetlerindeki fitne, savaş sırasındaki sınav ile ilgilidir!).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir