Kadın Devlet Başkanı Olabilir Mi?

Kadın Devlet Başkanı Olabilir Mi? 

Kur’an’da kadının yönetici olamayacağı ile ilgili bir ayet yer almaz. Aksine, Kur’an’da kadınları da kapsayan, “emanetleri ehline/layık olanlara verin” (Nisa [4] 58) emri mevcuttur. Kur’an kadın yönetici olarak Sebe halkının kraliçesini (Belkıs) yönetimini övgü ile anlatır (Neml [27] 22-37). Yine Kur’an’a göre kadın velayet/tasarruf hakkı (Tövbe [9] 71), biat/bağlılık sözü alma (Mümtehane [60] 12) ve şûra/istişare etme (Al-i İmran [3] 159; Şûra [42] 38) haklarına da sahiptir.

Fakat ne yazık ki kadınların yönetici olamayacaklarını iddia etmek için, devlet başkanlığı işlerini bir kadına veren bir milletin asla iflah olmayacağı şeklinde bir hadis ileri sürülmektedir. Bu söz, Cemel savaşı sırasında siyasi gaye ile uydurulmuş olup sadece Ebu Bekre tarafından aktarılmış, yani ahad bir hadistir. Ebu Bekre, Hz. Ömer’in Kûfe valisi olan Muğire ibn Şube’ye zina iftirası attığı için ceza alıp şahitliği de ebediyyen kabul edilmeyen birisidir (Buhari, Şehadet 8; Zehebi, Siyeru Alamin-Nübela, Beyrut 1402/1982, III, 7-8). Zaten bu uydurma sözün zıddına olarak tarihte ve günümüzde kadın yöneticiler ülke ve kuruluşlarını gayet başarı ile yönetmektedirler.

Dolayısıyla Kur’an’a göre bir kadının yönetici olamayacağını söylemek mümkün değildir. Mesele, cinsiyet değil, ehliyet/liyakat meselesidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir