Nuh Tufanı Yerel Mi, Evrensel Mi?

Nuh Tufanı Yerel Mi, Evrensel Mi? 

Tevrat’a göre tufan sonucu bütün insanlar ve canlılar yok olmuş (Tevrat, Yaratılış 7:21-22, 32). Sadece Nuh ile gemidekiler kurtulmuş. Tüm yeryüzü su altında kalmış. Su, en yüksek dağları bile 15 arşın (8,4 m.) aşmış (Tevrat, Yaratılış 7:19-20). Oysaki Kur’an’da tüm dünyanın su altında kaldığına dair açık bir ifade yoktur.

Kur’an’a göre Nuh Nebi kendi halkını uyarmak için gönderilmişti (A’raf [7] 59; Ankebut [29] 14; Hud [11] 25; Mü’min [23] 23). Kur’an tüm dünyanın değil, zalimliklerinden dolayı sadece Nuh halkının cezalandırıldığını söyler (Enbiya [21] 77). Zaten Kur’an, rasul (elçi) gönderilmeyen hiçbir toplumun cezalandırılmadığını da hatırlatır (İsra [17] 15; Şuara [26] 208-209; Kasas [28] 59). Nuh kavminin zalimliği yüzünden tüm insanlar cezalandırılmış olamaz. Nitekim daha sonra Lut, Ad ve Semud kavimleri de yöresel olarak cezalandırılmışlardı.

“…Erkekli dişili her türden birer çifti gemiye al” (Hud [11] 40) emri, aynı ayetin başındaki “tandır/kazan kaynamaya başlayınca” verilmiştir. Dolayısıyla emir, sular yükselmeye başlayınca verildiği için gemiye alınan hayvanlar da, sadece bölgede yaşayanlardır.

Nuh Nebi’nin “Bu kâfirlerden yeryüzünde (arzda) dolaşan kimseyi bırakma” (Nuh [71] 26) ayetinde kast edilenler tüm insanlar değil, onun halkındakilerdir: “Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan o topluluktan dolayı Nuh’a yardım etmiştik. Onlar kötü bir topluluğa dönüşmüşlerdi. Biz de hepsini boğduk.” (Enbiya [21] 77. Bunların kim olduğu ile ilgili ayrıca bkz. Nuh [71] 22, 24). Zaten ayetteki arz kelimesi, Kur’an’da, bazen dünya/yeryüzü, bazen de belli bir arz/toprak/yer anlamında kullanılır (İsra [17] 76; Rum [30] 2-3).

Tüm bu bilgiler gereğince helak, ancak kendilerine elçi gelen ve onları yalanlayanlar için gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Nuh Nebi döneminde meydana gelen helak/tufan evrensel değil, yereldir!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir