Suhuf Kimlere Verilmiştir?

Suhuf Kimlere Verilmiştir? 

Suhuf, sahife kelimesinin çoğuludur. Suhuf, hacim bakımından semavi kitaplardan daha küçük, birkaç sayfadan ibaret ilahi kitaplardır.
Ebu Zer’den rivayet edilen zayıf bir hadise göre suhufların sayısı 100 olup şu peygamberlere indirilmiştir: Hz. Adem’e 10, Hz. Şit’e 50, Hz. İdris’e 30, Hz. İbrahim’e 10 sayfa (Süyuti, ed-Dürrül-Mensur, c. VIII, s. 489; Alusi, Ruhul-Meani, c. XV, s. 141-142’den naklen: İlmihal, Türkiye Diyanet Vakfı, c. I, s. 101).
Fakat Kur’an bunları kabul etmez ve sadece Hz. İbrahim (A’la [87] 18-19) ve Hz. Musa’ya (Necm [53] 36-37) suhuf verildiğini söyler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir