Kadın, Erkeğin Kaburga Kemiğinden Mi Yaratılmış?

Kadın, Erkeğin Kaburga Kemiğinden Mi Yaratılmış?

  Tevrat’a göre kadın, erkeğin yalnız kalmaması ve ona yardımcı olması için yaratılmıştır. Bunun için de Tanrı Adem’e derin bir uyku verdi ve ondan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yarattı (Tevrat, Yaratılış 2:18-23).
Oysaki Kur’an’a baktığımızda (Nisa [4] suresi 1. ayet) böyle bir anlayışı görmek mümkün değildir.
Kur’an’a göre Allah önce dişil olan nefs-i vahideyı نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (ilk can, ilk cevher, ilk canlı) yaratmıştır. Bu nefs-i vahideden de eşini (Zevc زَوْجَ ) yaratmıştır. Ardından bu ikisinden ilk insan neslini, yani kadın ve erkekleri yaratmıştır.
Tefsirlerde iddia edildiği gibi nefs-i vahide, Hz. Adem olamaz. Çünkü ayetteki (Nisa [4] 1) nefs-i vahide hem dişil, hem de nekre/belirsizdir. Oysaki Adem kelimesi hem eril hem de marife/belirgindir. Yine Nisa [4] 1’deki minha مِنْهَا [O dişilden] dişil olan nefs-i vahide kelimesine gittiği için dişildir. İddia edildiği gibi nefs-i vahide ile Hz. Adem kast edilmiş olsaydı, eril kalıp olan minhu مِنْهُ [O erilden] gelmesi gerekirdi (Ayrıca bkz. Hucurat [49] 13 [ذَكَرٍ وَأُنثىٰ]; A’raf [7] 11 [كُم]; Fatır [35] 11 [أَزواجًا]).
Her ne kadar hadislerde kadının yaratılışı, erkeğin kaburga kemiğinden olduğu belirtilse de bunlar tamamıyla Kur’an’a aykırıdır ve açıkça İsrailiyatı yansıtmaktadır. Dolayısıyla Kur’an’a göre erkek, neyden yaratılmışsa, kadından da ondan yaratılmıştır!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir