Sure İsimleri Kim Tarafından Verildi?

Sure İsimleri Kim Tarafından Verildi?

Bazıları, Allah’ın Kur’an’da neden surelere değişik, mesela Bakara (inek) ismini verdiğini eleştirmektedir. Oysaki sure isimleri sonradan ashab tarafından verilmiştir. En eski mushaflarda da görüldüğü gibi sure isimleri yazılı değildi.
Zaten surelerin genelde bilinen birden fazla ismi vardı. Bunlardan sadece bir tanesi meşhur olmuştur. Mesela İhlas suresi. Bu sure, muhatabının Allah düşüncesini şirkten arındırdığı için ihlas adıyla meşhur olmuştur. Bu sureye bunun dışında Tevhid, Esas, Samed, Tefrid, Tecrid, Necat, Nisbe, Ma’rife, Cemal, Cerb, Mania, Mahdar, Muneffira, Berrae, Muzekkira, Nur, Eman ve Safiye diye de adlandırılmıştır.
Dolayısıyla sure isimleri Allah tarafından değil, ashab tarafından verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir