Nostradamus Kâhin Mi, Şarlatan Mı?

Nostradamus Kâhin Mi, Şarlatan Mı?

1503’te doğan Michel de Nostradamus mütevazı bir Yahudi-Fransız ailesinin çocuğuydu. 7 erkek çocuğun en büyüğü olan Michel’i doktor olan babası yetiştirmişti. Yunanca, Latince, İbranice, Matematik ve o sıralarda astrolojiden ayrılmamış olan astronomi öğrenmişti. Nostadamus, Avignon ve Monpelliger üniversitelerinde okumuş, daha sonra uzmanlık alanı olarak tıbbı seçmişti. 1525’te mezun olunca akademik kariyeri terk edip gezici hekimliğe başlamıştı. Veba salgınında eşi ve çocukları ölür. Engizisyon mahkemesi tarafından küfürle suçlanınca yine yollara düştü. Sonra zengin bir dulla evlenir ve hekimliği bırakarak kitap yazmaya başladı. “Centuries Astrologiques” adını verdiği genel bir kehanet koleksiyonunda her biri yüz adet dörtlükten oluşan on kitap oluşacaktı ve burada Nostradamus, kendi zamanından günümüze ve bin yılın başına kadar yer alacak olayları ayrıntılarıyla öngörecekti.

Nostradamus’la ilgili kitapları incelediğimizde iddialarının bir çoğunda Eski Ahit (Tevrat), Yeni Ahit (İncil) ve Kur’an’dan alıntılar yaptığını açıkça görmekteyiz. Bu bilgiler herkes tarafından bilinen, yıllardır dile getirilen Mehdi, Deccal, kıyamet alametleri gibi konulardır.
Bir de Nostradamus’un kehanetlerinde eski vahiy kitaplarında rastlanmayan bazı özel bilgiler vardır. İşte Nostradamus’u dahileştiren ve olağanüstü bilgilere sahip olduğunu topluma yansıtan, gelecekle ilgili bu tür özel kehanetleridir. Bu özel bilgilerin kaynağı bugüne kadar bulunamamıştır. Onun için bu tür özel tespitlere herkes Nostradamus’un kehanetleri demiştir. Fakat kaynağı bulunmayan Nostradamus’un özel kehanetlerinin kaynağı, aslında Muhiddin-i Arabi’dir (Serkan Tekin, Muhiddin-i Arabi’den Nostradamus’a Kehanetin Deşifresi, 11).
Bir okültist olan Nostradamus okültizmin sembolizm ilkesini esas alarak, kehanetlerini hem yalnızca anlayabilenler anlasın diye, hem de Kilise ve koyu dindarlar tarafından suçlanamasın diye bir hayli sembolik bir dille kaleme almıştır. Yani geleceğe ait öğrendiği gerçekleri yazmaktan kaçınmamış, fakat kitabındaki bu gerçeklere herkes ulaşamasın diye birtakım örtüleme yöntemlerine başvurmuştur. Yine de 1581’de kehanetleri nedeniyle Kilise tarafından aforoz edilmekten kurtulamamıştır (Berk Yüksel, “Eşsiz Bir Kahin Mi, Tarihteki En Büyük Şarlatan Mı? Nostradamus,” 105).
Çünkü Almanya-Fransa savaşı, Arap Yarımadası’nda İngiliz Casus Lawrence meselesi vb. özel bilgiler Nostradamus’ta olduğu gibi, İbn-i Arabi’nin beyitlerinde de mevcuttur. Muhiddin-i Arabi, Nostradamus’tan önce yaşadığı için bu iddiaları Nostradamus’tan alması mümkün değildir. Fakat Nostradamus’un Muhiddin-i Arabi’den alıntı yapması mantığa daha yakındır.
Charles Ward onun hakkında şöyle der: “Bilmecelerle konuşan biridir. Sathi bir Hıristiyan, samimi bir putperesttir. Önceden yanacağını haber verdiği Le Pouzin şehrini kendisi yakmıştır.” (Serkan Tekin, Muhiddin-i Arabi’den Nostradamus’a Kehanetin Deşifresi, 12).

 


Nostradamus’un kehanetlerinden bazıları:

(Serkan Tekin, Muhiddin-i Arabi’den Nostradamus’a Kehanetin Deşifresi):
Nostradamus’un kehanetleri, yorumcunun yorumuna göre şekillendirilmiş, her yöne çekilebilen şeylerdir. Yani söylediklerinden çok, “bunu demiş olmalı” tarzında ifadeler kullanılmaktadır.

Hitler ve Naziler:
Hayvanlar açlıktan azgın nehirleri aşacak.
Tarlanın daha büyük bölümü Hister’e karşı olacak.
Büyük biri onu demir kafese sürükleyecek.
Almanya’nın çocuğu hiçbir şeyi tanımadığında (s. 38).

Ay’a Gidiş, Uzay Yolculuğu:
Ay’ın köşesine gitmek için gelecek.
Alınıp tuhaf bir toprağa konulduğu yere.
Ham meyveler büyük skandal olacak.
Büyük suçlama bir yanda, diğerine büyük övgü.

İsrail Ülkesinin Kurulması:
Suriye, Filistin ve Judea’da.
Yeni topraklarda yeni yasa hüküm sürecek.
Arap hakimiyeti eriyip gidecek.
Güneş uzun yolunu tamamlamadan önce (s. 49).

İsrail’in Yıkılışı:
Verimsiz ve yararsız olan sinagog pay edilecek.
Babil’in inançsızları ve de kavuşturmanın kızlarınca.
Yoksul düşecek ve elem saracak dört bir yanını.
Kesilince kanatları (s. 52).
(Centurie 96).

I. Dünya Savaşı:
Geceleyin güneşi gördüklerini düşüncekler.
Yarı insan domuzu gördüklerinde.
Gürültüler, ilahiler, gökyüzünde savaşlar görülecek.
Vahşi hayvanların konuştuğu duyulacak (s. 76).

II. Dünya Savaşı:
Batı Avrupa’nın ortasında.
Yoksul bir ailenin çocuğu doğacak.
Söylev sanatıyla kitleleri kandıracak.
Doğu krallıklarını bile emri altına alacak (s. 78).

ABD’nin Kuruluşu:
Eski Roma yöntemiyle kutsanmış tapınakların.
Temellerini reddedecekler.
Kendi esaslarını ve insancıl kanunlarını alacaklar.
Tümüyle olmasa da kovalayarak azizlerin kültlerini (s. 90).


Nostradamus-Muhiddin-i Arabi Karlılaştırması:
Nostradamus’un Türk-Yunan Savaşı ile ilgili kehaneti:
“Avrupa’nın düşüncesiz ordusu yola çıkacak.
Denize batmış bir adanın yakınında toplanacak.
Lanetli cins mızraklı alayı yenecek.
Dünyanın göbeğinde daha büyük ses, diğerinin yerine geçecek.”
Mesela bu dörtlükte Yunan, Türk veya onu sembolize edecek herhangi bir kavram yok. Ama bu öyle bir yorumlanıyor ki, 1920 yılındaki Türk-Yunan savaşına işaret ediyormuş. Oysaki görüldüğü gibi dörtlük çok kapalı, açık ifadeler yok.

Muhiddin-i Arabi’nin Türk-Yunan Savaşı ile ilgili beyti:
1340 senesine [Miladi 1920] erdikte Hicret olur Yunan’la harbin hali (Muhiddin-i Arabi’nin Edirne kütüphanesinde mahfuz bulunan Şecerei Numaniye adlı kitabı). (s. 154).

 

Kaynaklar:
Aytunç Altındal, M. Ata Nirun, Ömer Çelakıl, “Nostrdamus Kahin Mi Şarlatan Mı?” Objektif, Star TV.
Berk Yüksel, “Eşsiz Bir Kahin Mi, Tarihteki En Büyük Şarlatan Mı? Nostradamus,” Bütün Dünya Derg., Haziran 2016.
“Nostradamus Kimdir?”, Zafer Derg., Aralık 1992, sayı: 192, s. 38-39.
Serkan Tekin, Muhiddin-i Arabi’den Nostradamus’a Kehanetin Deşifresi, 2. bsk., Karakutu Yay., İstanbul Mayıs 2005, s. 1-12.

Görsel Kaynaklar:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Nostradamus_by_Cesar.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Nostradamus_prophecies.jpg

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir