Lem Yelid ve Lem Yuled – Allah Evlat da Olmadı, Baba da.

Lem Yelid ve Lem Yuled – Allah Evlat da Olmadı, Baba da. 

Firavun: Mısır Tanrılarının Kralı olan Amon Ra’nın oğlu. 

Jül Sezar, ölümünden sonra tanrı ilân edildi. Sezar’ın evlatlığı olan yeni İmparator Augustus, kendisi için ilahın oğlu unvanını kullandı. 

Japon İmparatoru: Güneş Tanrısı Amaterasu’nun oğlu. 

İsa: İncil’de Tanrı’nın oğlu olarak bahsedilir (İncil, Yuhanna 1:14; Luka 1:35…). Birçok Hıristiyan mezhebinde Tanrı’nın oğludur. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir