Her Şeyi Yaratan Varsa, Allah’ı Kim Yarattı?

“Her Şeyi Yaratan Varsa, Allah’ı Kim Yarattı?” Dr. Nurullah ABALI 

Özellikle lise ve üniversite çağlarında sorulan sorulardan bir tanesi de, “Madem her şeyi yaratan birisi var, o zaman Allah’ı kim yarattı?” sorusudur. Öğrenciler din dersinde, merak ettikleri soruların cevaplarını almayı umarlar. Ama ne yazık ki bu soru özellikle din dersi öğretmenleri tarafından cevaplanmaz. Oysaki bu dersin bir amacı, öğrencilerin din ile ilgili sorularının cevaplanmasıdır.
Bu sorunun cevaplanması için 2 adet kural kullanılacaktır. İstisna kuralı için 3 adet örnek bulunmaktadır. Kural ve örneklerin açıklanması için lütfen tablolara bakınız.

İstisna kuralı için sorun cümlesi şudur: “Bir şey varsa, onu yaratan da vardır. Allah da var olduğuna göre, o zaman Allah’ kim yaratmıştır?” Sorun cümlesine cevap vermek için birinci şıkka bakalım:

“Her asker emir alır diye, kendisi de bir asker olan kralın da emir alması gerekmez. Kral olmak için emir alan değil, veren olmak gerekir.
Aynı şekilde her gezegen ışık alıyor diye, aslında bir gezegen olan yıldızın da ışık alması gerekmez. Çünkü yıldız olmak için ışığa muhtaç olmak değil, ışık veriyor olmak gerekir.
Her vagon çekiliyor diye, çekme özelliğine sahip olan lokomotifin de çekilmesi gerekmez. Lokomotif olmasaydı, tüm vagonlar sonsuza dek hareketsiz kalırlardı.”

Şimdi bu üç örneği birlikte değerlendirerek sonuca gidelim:

“Her vagon çekiliyor diye, lokomotifin de çekiliyor olması gerekmediği gibi; her gezegen aşık alıyor diye yıldızın da ışık alması gerekmediği gibi, her asker emir alıyor diye kralın da emir alması gerekmediği gibi; her şey yaratılıyor diye, Allah’ın da yaratılmış olması gerekmez. Bu şıklardaki istisnalar kaideyi bozmuyorsa, Allah niye bozsun?”

Gerçi kral yaratılmıştır, ama bizim için burada önemli olan emir verme özelliğidir (Unutulmamalıdır ki, hiçbir örnek, tam olarak Allah için geçerli değildir. Çünkü Allah hiçbir şeye benzemez [Kur’an, Şura [42] 11]). Dolayısıyla, kurala aykırı olarak olsa da, bir istisna olmak zorundadır.

Şimdi geçelim 2. Kuralımıza: Teselsül. Allah’ı yaratan birisi olsaydı, o zaman onu da yaratan birisi olurdu ve bu, sonsuza kadar geri giderdi (Teselsül). Bu nedenle bir istisna olmak zorundadır. Allah ‘‘ne doğurmuştur, ne de doğurulmuştur (lem yelid ve lem yûled).’’ (Kur’an, İhlas [112] 3). Allah ‘varlığı zorunlu olan, başlangıcı ve sonu olmayan’ olduğu için, birisi tarafından yaratılmış olamaz. Eğer birisi yaratsaydı, zaten ‘Allah’ olamazdı!

2 kural ve 3 örneğimizde de gördüğümüz gibi, Allah’ı yaratan birisinin olması gerekmez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir