Sarık, Arap Giysisidir!

 

Sarık, Arap Giysisidir! 

Kur’an’da sarıkla ilgili herangi bir ifade yer almaz! (Gelenek, Al-i İmran 125’e göre meleklerin sarıklı olduklarını iddia etse de Kur’an’da sarık yer almaz). Aşağıda gördü-ğünüz karakterler, Hz. Muhammed zamanında yaşamış olan çağdaşlarına aittir. Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi tarafından onaylanmış olan Çağrı (er-Risale) filminde görüldüğü gibi sarık, herkes tarafından kullanılmaktadır. Asr-ı saadette Müslümanlar ile müşriklerin kıyafetleri arasında fark yoktu. Dolayısıyla sarık ve cübbe veya kaftan İslami bir kıyafetten ziyade yöresel, bölgesel, kültürel bir giyim tarzıdır!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir