Ganimetlerle İlgili Ayetlerde Çelişki Mi Var?

Ganimetlerle İlgili Ayetlerde Çelişki Mi Var? 

Enfal suresinin 1. ayetinde savaşın bahşettiklerinin Allah ve Elçisi’ne ait olduğu belirtilirken, yine aynı surenin 41. ayetinde ganimetlerin beşte birinin Allah ve Rasulü’ne ait olduğunun söylenilmesi bir çelişki olarak ifade edilmiştir.
Öncelikli olarak bilinmelidir ki ayetlerde iki farklı kelime kullanılmıştır. Ganimet, sadece savaş sırasında düşmandan ele geçirilen her türlü mal demektir (Fey, savaşsız ele geçen düşman malı). Enfal suresinin 1. ayetinde insanlar Rasulullah’a savaşın bahşettiklerinin ne olacağını sormuşlardı. Kur’an da buna cevap olarak, onların hükmünü/taksimini Allah ve Elçisi’nin (Rasulü’nün) vereceğini ifade etmiştir. Elçi de zaten kendisini yollayanın hükmünü tebliğ edendir.
41. ayette ise ganimet taksiminin nasıl yapılacağı, ganimetin 1/5’inin (humus) Allah’ın yani kamu işleri için ayrılması gerektiği ifade edilmiştir. Bu 1/5 de Rasul’e, yakınlara, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara dağıtılacaktır. Dolayısıyla iki ayet arasında çelişki değil, açıklama söz konusudur.

“Sana savaşın bahşettiklerinden (Enfal الْأَنْفَالِ) sorarlar. De ki, savaşın bahşettikleri, Allah’ın ve Elçisinindir…” (Enfal [8] 1).
“… o iki ordunun çarpıştığı gün… ganimet غَنِمْتُمْ olarak aldığınız her şeyin beşte biri Allah’a ve Elçi’ye; dolayısıyla yakınlara, yetimlere, ihtiyaç içinde olanlara ve yolda kalmışlara aittir.” (Enfal [8] 41).

 

Kurandaceliskiolmaz.com ve Mustafa İslamoğlu’na teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir