Tarikat-ı Muhammediye

Tarikat-ı Muhammediye. Doç.Dr. Zeki Bayraktar. Bizim bir mürşidimiz var. Ama bizim mürşidimiz –diğer mürşidler gibi– olağanüstü özelliklere sahip değil. Tıpkı bizim gibi bir beşer (Kehf suresi [18] 110. ayet). Bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır (Furkan [25] 7). Gaybı bilmez (Enam [6] 50). İnsanların kalbini okuyamaz (Tevbe [9] 101).…

Hz. Muhammed Dini Tebliği İçin Gönderilmiştir, Tıp ve Tababet İle İlgili Adetleri Anlatmak İçin Değil (Tıbb-ı Nebevi)

Hz. Muhammed Dini Tebliği İçin Gönderilmiştir, Tıp ve Tababet İle İlgili Adetleri Anlatmak İçin Değil (Tıbb-ı Nebevi) Cemiyet halinde yaşayan göçebelerin dahi bazı şahıslar üzerinde eksik bir surette yapılan tecrübelere dayanan ve uruğun ihtiyarlarından ve kocakarılarından rivayet edilegelen tababetleri vardır. Bunlardan bazılarının doğru olması mümkündür.

Hanginiz Muhammed?

“Hanginiz Muhammed?” Dr. Nurullah ABALI. Dışarıdan gelen birisi Mescid-i Nebi’ye girdiği zaman, topluğun içine karışmış olan Hz. Muhammed’i tanıyamıyordu. Rasulullah’ın kim olduğunu öğrenmek için şöyle sormak zorunda kalıyordu: “Hanginiz Muhammed?” (Buhari, İlim 57).

Hz. Muhammed Dinin Tamamlayıcısı Değildir

Hz. Peygamber Dinin Tamamlayıcısı Değildir. Prof.Dr. İsmail Yakıt.  Hz. Peygamberi İslam dininin tamamlayıcısı olarak görstermek, Kur’an’a muhalif bir düşüncedir. Zira Kur’an’da, “Bugün sizin dininizi tamamladım.” (Maide 3) demektedir. Tamamlama anlamında ekmeltü kelimesi kullanılmıştır. Yani mükemmel kıldım. Mükemmel olan bir şeyde eğrilik, yanlışlık, eksiklik vs. olmaz. Dolayısıyla din Allah tarafından tam ve…

Hz. Muhammed’e Sihir (Büyü) Yapıldığı İddiası

Prof.Dr. Ömer AYDINPeygamber’e (a.s.) Lebid ibn el-A’sam veya kızı tarafından sihir yapıldığına, sihrin ona tesir ettiğine, öyle ki bir şey yapmadığı halde yaptığını veya bir şey getirmediği halde getirdiğini zannettiği; bunun üzerine Allah’ın bunu ona haber verdiği, sihir malzemelerinin kuyudan çıkarıldığı, Rasulullah’ın bundan dolayı yakalandığı hastalıktan iyileştiği ve bu surenin…

Hz. Muhammed Sara (Epilepsi) Hastası Mıydı ?

Prof.Dr. Ahmet Lütfi Kazancı Mekke halkının Hz. Peygamber’e –nübüvvetin gelmesinden sonra- yakıştırdığı sıfatlardan birisi ‘cinnet’ idi. Onlar bu iftirayı bir defa söyleyip geçmemişler, üzerinde ısrarla durmuşlardı… ‘Mecnundur diyelim’ diyenlere Velid bin Muğire, “Hayır o bir mecnun değildir. Biz cinnet ve cünunun ne olduğunu tecrübeyle bilen insanlarız” dedikten sonra şu soruyu…

Selman-ı Farisi’nin Hak Din Arayışı

Ben, Isfahan’ın Şehristan kasabası halkından bir gençtim. Babam kasabanın hem bilgini, hem de başkanıydı. Beni çok severdi. Öyle ki, genç bir kız gibi evden çıkmama bile müsaade etmezdi. Atalarımızın dini olan ateşe tapmakta ileri gitmiş, hiç sönmeyen kutsal ateşin yakıcısı mertebesine yükselmiştim. Kasabanın kenarında büyük bir çiftliğimiz vardı. Bir gün…