Çikolata Mı, Kâbe Mi?

Dr. Senai Demirci Peygamberimizin (ASM) sözü yerinde kullanmasına dair şu küçük anektod bana, yazın Kur’an eğitimi alacak çocuklarımızı hatırlattı: Bir göçebe Arap Müslüman olma niyetiyle gelmiştir. Fakat henüz kararı kesin değildir. Netleştirmek için Peygambere sorar: -İnsanları neye çağırıyorsun?