Kur’an Köleliği Kaldırmıştır!

Kur’an Köleliği Kaldırmıştır! (Büyütmek için lütfen görselin üzerine tıklayınız). Kur’an köleliği kesin bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Kur’an’ın hiçbir ayetinde savaş esirlerinin köleleştirilebileceğine dair bir izin yoktur. Tam tersine, Bedir Savaşından önce gelmiş olan Muhammed suresi 4. ayetine göre savaş esirleri ya bedel (fidye) alınarak ya da bedelsiz olarak serbest bırakılacaklardır. Kur’an Müslümanlara …

Birmingham Üniversitesi’nde Bulunan Kur’an, Hz. Muhammed’den Önce Mi Yazılmış?

Araş. Gör. Elif Behnan KARABIYIK. Bilindiği gibi Sahâbe döneminden günümüze ulaşan eski Mushaflar uzun zamandan beri İslâm dünyasının olduğu kadar Batılı araştırmacıların da büyük ilgisini çekmektedir. Londra’da British Library’de bulunan ve Hz. Osman’a nisbet edilen Londra Mushafı, Paris’te Bibliothèque Nationale’deki Paris Mushafı, Tübingen Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunan Mushaf varakları Batılı araştırmacıların ellerinde bulunan en …

Allah Dilediğini Mi Saptırır?

Allah Dilediğini Mi Saptırır!? (Büyütmek için lütfen görselin üzerine tıklayınız). “Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.” (En’am 39, Diyanet İşleri Başk. Meali). “Allah dilediğini doğru yola/sapkınlığa iletir” diye çevrilince o zaman “Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf 29) veya “Allah herkesin yola gelmesini istiyor.” …