Rumeysa Çamdereli: Hayalim, Enstrümantal Bir Albüm Çıkarmak!

Rumeysa Çamdereli: Hayalim, Enstrümantal Bir Albüm Çıkarmak!Bir akşam Fatih’ten kalktık Üsküdar’a gittik. Kafe Demlik’te elektrogitarıyla bestelerini icra eden genç kızı dinleyecektik. Tam bir müzik ziyafetiyle akşamın sonuna geldiğimizde Rumeysa Çamdereli’yi daha yakından tanımak ve tanıtmak kararını almıştık bile. Sizlere kendisiyle yaptığımız keyifli söyleşiyi sunuyoruz…

Müzik ve İslam

  (Okumak için lütfen sununun üzerine tıklayarak ilerletiniz).   “Müzik ve İslam” sunusunda, bu konuyla ilgili tüm tartışmaları (Dinimizde/İslam’da müzik haram/ günah/yasak mıdır? Sadece Def mi çalınabilir?) delilleriyle okuyabileceksiniz. Açıkça  yasaklanmayan, Kur’an’ın  belli başlı kurallarıyla sınırlanan bir konunun sonradan kişisel görüşlerle ne hale getirildiğini de görebileceksiniz.   Yukarıdaki SWF dosya açılmazsa, buradan PDF…

Kadının Sesi Haram Mıdır?

Prof.Dr. Hüseyin Atay İçli dışlı dost ve kapı komşusu olan iki ailenin kadınları ötekinin kocasının bulunduğu yerde kocasına seslenemiyor. Büyük günah oluyor, dünya ve ahireti yıkılacak. Oysa aynı kadın telefonla aynı adamla konuşuyor. Dahası var, bu kadınlar çarşıda, pazarda erkeklerle gayet sert tartışarak pazarlık yapabiliyor. Ama içli dışlı dost ve…

Asr-ı Saadette Musiki

Prof.Dr. Nebi Bozkurt İslam’ın gelmesiyle Arap Cahiliye musikisinin usul olarak değişmeyeceği kesindir. Ancak musikinin özünü oluşturan sözlerde büyük bir anlam değişikliği olmuştur. Fuhuş ve putperestlik ifade eden sözler yerini tevhid ve saf sevgiyi işleyen sözlere bırakmıştır. Şimdi rivayetlerin elverdiği ölçüde Hz. Peygamber dönemi musikisini gör meye çalışalım.

Asr-ı Saadette Eğlence ve Düğün

Yrd. Doç. Dr. Akif Köten[1] Giriş İlâhi Sünnet’in bir gereği olarak insanoğlu da, bütün canlılar gibi çoğalarak neslini devam ettirir. Fakat o, diğer canlılardan farklı olarak, Allah’ın kendisine verdiği üstünlüklere layık bir şekilde neslini devam ettirmelidir. Bunun tek yolu da, nikâhla kurulan ve karşılıklı sevgi-saygı ve şefkate dayanan aile hayatıdır.…

İslam ve Tarihi Eser, Arkeoloji

Prof.Dr. Nusret Çam İslam dini, müşrik kavimlerden kalan bina ve benzeri şeylere karşı değildir. Hatta o bunları, geçmiş kavimlerin kültür ve yaşantılarının nasıl olduğunu daha sonra gelen kavimlerin bilmesi için bir araç olarak görür. Kutsal kitabımızın tam 13 ayetinde geçmiş kavimlerin başına neler geldiğinin görülmesi, yalanlayanların sonunun ne olduğunun bilinmesi…