Tarikat-ı Muhammediye

Tarikat-ı Muhammediye. Doç.Dr. Zeki Bayraktar. Bizim bir mürşidimiz var. Ama bizim mürşidimiz –diğer mürşidler gibi– olağanüstü özelliklere sahip değil. Tıpkı bizim gibi bir beşer (Kehf suresi [18] 110. ayet). Bizim gibi yemek yer, bizim gibi çarşı pazar dolaşır (Furkan [25] 7). Gaybı bilmez (Enam [6] 50). İnsanların kalbini okuyamaz (Tevbe [9] 101).…

Çağın Sorunlarına İlaç Maneviyat

Psikiyatr Dr. Mustafa Merter daha önce Benötesi psikolojisi kavramını ortaya koymuş ve 900 Katlı İnsan kitabında da bize insanın sonsuz gelişim potansiyeline sahip bir varlık olduğunu anlatmıştı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Nefs Psikolojisi ve Rüyaların Dili kitabında ise insanı Batı psikolojisinden farklı bir tarzda ele almamız gerektiğini söylüyor. Halihazırdaki psikolojinin insana…

Tasavvufta Kılık-Kıyafet

 Dr. Nurullah ABALI. İslâmiyet, Allah katında sınıf, ırk, renk ve mevki üstünlüğü olmadığını belirtmiştir. Tek üstünlük ölçüsü olan takvanın ise elbiseyle, dış görünüşle ilgisi yoktur (Kur’an, Hucurat [49] 13). Çünkü Allah, dış görünüşe değil, kalbe bakmaktadır (Hadis, Ebu Davud, Libas 28 (4097, 4099)).

Renkleriyle Nefsin Mertebeleri

Tasavvufta manevi ilerlemenin ilk mertebesi olan Nefs-i Emmare, insanın hayvani bir şehvetin baskısı altında yaşadığı fakat içinde bundan kurtulma arzusunu taşıdığı bir aşamadır. Bu mertebenin rengi mavidir.