Rabia Christine Brodbeck: Sahneden Secdeye Yolculuk

Başlığımız, İsviçreli eski bir dansçı olan Rabia Christine Brodbeck’in Türkçeye de çevrilmiş olan kitabının başlığıdır. Christine Hanım 1986’da New York’ta arkadaşlarıyla dolaşırken, bir mescidin duvarında, “Varlık, Hiçlikle Başar” yazısını gördü. Bu yazı onun hayatını değiştirdi. Mescitte görevli hocadan, bu sözün anlamını sordu. Christine Hanım bu hoca sayesinde insanın Rabbi katındaki…

İman Edenlerin Çoğu Müşriktir! (Yusuf [12] 106).

İman Edenlerin Çoğu Müşriktir! (Yusuf [12] 106). Dr. Nurullah ABALI.  İslam’da en büyük günah olarak hep kul hakkı bilinir. Kur’an kul hakkının kötü ve günah olduğunu elbette anlatır (Bakara [2] 188; Nisa [4] 10, 29). Fakat Kur’an’a göre en büyük günah, Allah’a şirk/ortak koşmaktır. Allah, tövbe etmeden şirk üzere ölenleri kesinlikle affetmeyeceğini,…

Kur’an Köleliği Kaldırmıştır!

Kur’an Köleliği Kaldırmıştır! (Büyütmek için lütfen görselin üzerine tıklayınız). Kur’an köleliği kesin bir şekilde ortadan kaldırmıştır. Kur’an’ın hiçbir ayetinde savaş esirlerinin köleleştirilebileceğine dair bir izin yoktur. Tam tersine, Bedir Savaşından önce gelmiş olan Muhammed suresi 4. ayetine göre savaş esirleri ya bedel (fidye) alınarak ya da bedelsiz olarak serbest bırakılacaklardır. Kur’an Müslümanlara…

Dabbetül-Arz Nedir?

Dabbetül-Arz Nedir? Tevrat’ta Dabbetül-Arz. Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam kültüründe Dabbetül-Arz anlayışına benzeyen bir yaratıktan beast, dragon, leviathan gibi farklı adlarla söz edilmektedir (Tevrat, Eyub 9:3, 26:12; Mezmurlar 89:10; İşaya 30:7; 51:9-10). 

Birmingham Üniversitesi’nde Bulunan Kur’an, Hz. Muhammed’den Önce Mi Yazılmış?

Araş. Gör. Elif Behnan KARABIYIK. Bilindiği gibi Sahâbe döneminden günümüze ulaşan eski Mushaflar uzun zamandan beri İslâm dünyasının olduğu kadar Batılı araştırmacıların da büyük ilgisini çekmektedir. Londra’da British Library’de bulunan ve Hz. Osman’a nisbet edilen Londra Mushafı, Paris’te Bibliothèque Nationale’deki Paris Mushafı, Tübingen Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunan Mushaf varakları Batılı araştırmacıların ellerinde bulunan en…