Dabbetül-Arz Nedir?

Dabbetül-Arz Nedir? Tevrat’ta Dabbetül-Arz. Yahudi ve Hıristiyan Teolojisinde (Tanrı biliminde), İslam kültüründe Dabbetül-Arz anlayışına benzeyen bir yaratıktan beast, dragon, leviathan gibi farklı adlarla söz edilmektedir (Tevrat, Eyub 9:3, 26:12; Mezmurlar 89:10; İşaya 30:7; 51:9-10). 

Birmingham Üniversitesi’nde Bulunan Kur’an, Hz. Muhammed’den Önce Mi Yazılmış?

Araş. Gör. Elif Behnan KARABIYIK. Bilindiği gibi Sahâbe döneminden günümüze ulaşan eski Mushaflar uzun zamandan beri İslâm dünyasının olduğu kadar Batılı araştırmacıların da büyük ilgisini çekmektedir. Londra’da British Library’de bulunan ve Hz. Osman’a nisbet edilen Londra Mushafı, Paris’te Bibliothèque Nationale’deki Paris Mushafı, Tübingen Üniversitesi Kütüphanesi’nde korunan Mushaf varakları Batılı araştırmacıların ellerinde bulunan en…

Allah Dilediğini Mi Saptırır?

Allah Dilediğini Mi Saptırır!? (Büyütmek için lütfen görselin üzerine tıklayınız). “Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.” (En’am 39, Diyanet İşleri Başk. Meali). “Allah dilediğini doğru yola/sapkınlığa iletir” diye çevrilince o zaman “Dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” (Kehf 29) veya “Allah herkesin yola gelmesini istiyor.”…

İstanbul, Kartalın Ağzında Yılan Taşıdığı Yere Kurulmuştur

İstanbul, Kartalın Ağzında Yılan Taşıdığı Yere Kurulmuştur. Dr. Halil Ersin AVCI. Roma ordusu 328’te Anadoluda büyük bir isyanı bastırmaktan gelirken Roma İmparatoru Konstantin otağını Çamlıca tepesine kurdurtur. O sırada Karadeniz’in kuzeyindeki barbar kavimlerin baskıları devam etmekteydi. Dolayısıyla Konstantin, Roma’nın güvenliğini tehdit altında gördüğünden dolayı yepyeni, daha güvenli, daha muhafazalı bir yer aramaktaydı.…