Ağanın Yeri

Cüneyd Suavi Arkadaşlarımdan birkaçı yanıma gelerek: “Fakir öğrenciler için yurt binası yapıyoruz” dediler. “Ön ayak ol da, biraz yardım toplayalım.”

Allah’ım Bu Sarhoşları Mutlu Et

Tasavvuf büyüklerinden İbrahim el-Atruş, anlatıyor: “Mürşidim Maruf el Kerhi hazretleriyle, Dicle üzerinde bir sandal gezisi yapıyorduk. Bir grup insan bir sandala binmiş, çalıp söylüyor, içip eğleniyorlardı. Güle oynaya yanımızdan geçtiler. Biz Maruf hazretlerine dedik ki:

Allah’a İtaate Öyle Daldık Ki…

Sultan Gazi Mahmut Sebüktekin bir gün, ünlü mutasavvıf veli Ebu’l-Hasan Harakani’nin ziyaretine gitmişti. Başta vezirler olmak üzere birçok devlet adamı, bu ziyareti haber vermek üzere, önceden şeyhin huzuruna çıktılar. Durumu bildirdiler ve dediler ki: