Acının Gizlediği Armağan

Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçirerek battı. Gemiden sağ kurtulan adamı, dalgalar küçük, ıssız bir adaya kadar sürükledi. Adam ilk günler kendisini kurtarmasını için Allah’a yakardı ve yardım bulurum umuduyla ufka baktı. Ama ne gelen oldu, ne giden…

Ağanın Yeri

Cüneyd Suavi Arkadaşlarımdan birkaçı yanıma gelerek: “Fakir öğrenciler için yurt binası yapıyoruz” dediler. “Ön ayak ol da, biraz yardım toplayalım.”

Allah’ım Bu Sarhoşları Mutlu Et

Tasavvuf büyüklerinden İbrahim el-Atruş, anlatıyor: “Mürşidim Maruf el Kerhi hazretleriyle, Dicle üzerinde bir sandal gezisi yapıyorduk. Bir grup insan bir sandala binmiş, çalıp söylüyor, içip eğleniyorlardı. Güle oynaya yanımızdan geçtiler. Biz Maruf hazretlerine dedik ki:

Allah’a İtaate Öyle Daldık Ki…

Sultan Gazi Mahmut Sebüktekin bir gün, ünlü mutasavvıf veli Ebu’l-Hasan Harakani’nin ziyaretine gitmişti. Başta vezirler olmak üzere birçok devlet adamı, bu ziyareti haber vermek üzere, önceden şeyhin huzuruna çıktılar. Durumu bildirdiler ve dediler ki: